De Kieftskamp in Vorden, Gelderland, een ideale plek voor een retraite.

welkom

In de Kieftskamp scheppen we voor gasten alle voorwaarden zich thuis te voelen, zich te bezinnen en zelfonderzoek te doen. Dit is het huis van de juiste handeling, zoals een van de gasten schreef.

Tijdens coaching of tijdens een retraite wordt nieuw licht geworpen op je beweegredenen en op je doen en laten. Er ontstaat meer zicht op de werkelijkheid.

Uit ervaring weten we dat, naast de retraites en de coaching, de Kieftskamp zich ook uitstekend leent voor:

Corrie Stoeckart, helder en scherp, zacht van levenservaring

de eerstvolgende retraites: