coaching

individuele coaching

Er zijn tijden dat je niet in staat bent genoeg eigen kracht te mobiliseren. Zoek je een coach, dan ben je bereid de werkelijkheid waar je tegenaan botst onder ogen te zien.
Coaching begint met een vraag.
In het contact met de coach word je steeds uitgenodigd jezelf te helpen. Dit betekent dat één gesprek voldoende kan zijn; soms, in onderling overleg, is meer wenselijk.

Een coachinggesprek duurt minimaal anderhalf uur.

relationele coaching

Zie relatietherapie.

werkgerichte coaching

Het is fijn om een functie te hebben, je wordt uitgedaagd, je leert, je ontwikkelt jezelf èn je loopt tegen je beperkingen aan.
In het werk dat je doet en in je werkrelaties komen vaak jouw hoogst persoonlijke (levens)thema’s aan het licht. Soms wordt je levensplezier aangetast door het werk. Dan is het goed als innerlijke bellen gaan rinkelen – anders kunnen onrust en stress je levenslust vergallen.

Als stagnatie optreedt door iets wat je pijnlijk raakt en voortduurt is het wijs om hulp te vragen. Alles wat je meemaakt is bruikbaar.

Een coachingsgesprek duurt minimaal anderhalf uur.