corrie stoeckart-dekker

Mensen, relaties en werkverhoudingen fascineren mij en als vanzelfsprekend voel ik vertrouwen en verbinding met het leven.
Opgegroeid in een arbeidersgezin, met een adellijke familie als buur, erg verlegen en onzeker, werd ik vanaf mijn 16e een durfal. Het verlangen hoe een vrij mens te zijn stamt uit die tijd en heeft mij jaren bezig gehouden.
Het besef dat ik niet afgescheiden ben – weten dat alles met alles verbonden is, dat alles één is – doet de ruimte ontstaan waarin ik mij vrij voel.

In de Kieftskamp scheppen wij voorwaarden voor gasten om afkomst, eigen ervaringen en verlangens te onderzoeken, zonder druk. Innerlijke transformatie ontstaat vooral door obstakels op te ruimen. Zo kun je meer feitelijk kijken; je doet de werkelijkheid minder geweld aan en je onderscheidingsvermogen neemt toe.

Mijn ervaringen met mijn leraren Hans Korteweg en Jaap Voigt hebben mede gemaakt dat ik ben wie ik ben. Van mijn andere ‘leermeesters’ noem ik graag Rumi, Longchenpa, Thich Nhat Hanh, Rilke, Krisnamurti, Buber, Hammerskjold, Mandela en Block.
Ik ben dankbaar voor de schoonheid, rijkdom en inspiratie die dichters brengen.