relatietherapie

Bij relatietherapie staan verlangens en knelpunten in de liefdesrelatie centraal.

Elke relatie is teer en zelf ben je kwetsbaar als je open bent over je gevoelens, over wat je ervaart in het samenzijn met de ander. Als het samenzijn een last wordt of al teveel vraagtekens oproept is je hart is een goede raadgever. Echter, door onveiligheid of pijnlijke ervaringen gaat je hart soms dicht.

Je moet veel van elkaar houden om samen oud te willen worden…
Obstakels dienen opgeruimd te worden wanneer dat aan de orde is.

Als regel duurt een gesprek twee uur waarbij begeleiding meestal plaats vindt met beide partners tegelijk; soms ook één op één.

Relatietherapie kent drie vormen:

  • een gesprek van 2 uur
  • twee/drie gesprekken + twee overnachtingen + ontbijt
    Door de rust en de stilte van de nacht komen onderliggende thema’s als vanzelf aan het licht.
  • een relationele retraite; deze duurt als regel 5 of 7 dagen
    Tijdens de retraite vinden zowel één op één gesprekken met Corrie plaats als gedrieën.

Zie verder bij retraite.