individuele retraite

Een stille periode van bezinning en onderzoek tijdens een verblijf op de Kieftskamp. Gasten worden individueel, ervaringsgericht, begeleid door Corrie Stoeckart in samenwerking met het retraiteteam: Henriëtte Middelkoop en een masseur.

Je eigen vragen en ontwikkeling vormen de rode draad in de begeleiding.

Bij de coachingsgesprekken wordt nieuw licht geworpen op je beweegredenen en barrières; zo kun je weer oorspronkelijk gewaarzijn. Tijdens massage ontdek je via je lichaam wat aan de orde is. Bij de stemsessies ervaar je je inzet en in hoeverre je jezelf terughoudt. Tijdens de retraite krijg je meer zicht op je doen en laten. Vaak vallen de schellen van je ogen!

een reflectie

Ik wist waarom ik de week retraite wilde doen, maar ik had niet kunnen bedenken hoe het zou zijn of wat het met me zou doen. Ik stapte uit mijn eigen leefstramien in een week van voor mij ongekende stilte, een ruimte die aanvankelijk een beetje beangstigend en soms heel confronterend was.
Maar wat kon ik in die ruimte uiteindelijk veel ontdekken en vooral ook voelen over dat versluierde stukje wereld in mijzelf. Een ontdekken dat voor mij onlosmakelijk verbonden is met de zuiverheid, zorg en geborgenheid van de Kieftskamp, van de mensen, van Corrie. Ik ervoer momenten van een lichtheid die ik van mezelf niet kende, heel fijn.

j.b.